Kontakt

Akermann Electronic Praha s. r. o.
Moskevská 949/86
101 00 Praha

Tel.: +420 283 023 170
E-mail: info@akermann.cz

Software CABRI

Jsme výhradní distributor softwaru Cabri pro Českou republiku!

V roce 2003 zahájila společnost přímou spolupráci s francouzským výrobcem výukového softwaru. Společnost Cabrilog je předním světovým výrobcem geometrických výukových softwarů Cabri Geometry II Plus a Cabri 3D, které se řadí mezi přední programy pro výuku geometrie, umožňující rychlejší a přesnější rýsování, podporuje a trénuje geometrické uvažování. Program je vhodným prostředím pro projektovou výuku. Již řadu let se pomocí tohoto programu připravují budoucí učitelé matematiky na Pedagogických fakultách Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity a dalších. Na základě dlouhodobé spolupráce a praxe byly programy zařazeny do Seznamu výukového a vzdělávacího softwaru schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Program Cabri je počítačový program určený pro systémy MS Windows a Mac OS. Sloužící jako prostředí k vytváření interaktivních geometrických konstrukcí na obrazovce počítače. Cabri je jedním z nejlepších znázornění dynamické geometrie na webových stránkách, slibná pomůcka pro výuku geometrie na středních a základních školách.

Cabri existuje ve verzi rovinné geometrie (Cabri II, nákresnou je plocha obrazovky monitoru) a ve verzi prostorové (Cabri 3D, nákresnou je celý prostor za obrazovkou monitoru, do kterého uživatel nahlíží jakoby oknem obrazovky). V obou případech se jedná o dynamickou geometrii: nakreslený obrázek lze modifikovat táhnutím myší za některý z geometrických útvarů, je možno vytvářet animace takových pohybů a stopy po pohybujících se objektech.

Práce s programem je podobná rýsování pomocí pravítka a kružítka na papír či na školní tabuli. Například místo pracného konstruování rovnoběžky stačí vybrat nástroj Rovnoběžka, myší označit bod, kterým má nová přímka procházet a také přímku, se kterou má být rovnoběžná. Rovnoběžnost se pak zachovává, i když se obrázek deformuje.

Výsledné obrázky lze ukládat na hard disk, přenášet do textových a grafických editorů nebo pohyblivé obrázky jednoduchým způsobem „zabudovat“ do WWW stránky. K tomu u rovinné verze slouží doplňková aplikace CabriWeb, kterou si uživatel může zdarma stáhnout z internetu a která převede hotový obrázek do okna appletu Java, prostorová verze umožňuje vkládání interaktivních obrázků do webových stránek a dokumentů kancelářského software také.

Programy Cabri II Plus a Cabri 3D byly zařazeny do Seznamu výukového a vzdělávacího softwaru schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Cabri II Plus

Program Carbi Geometry je jedním z programů typu DGE – Dynamical Geometry Environment (prostředí dynamické geometrie). Přes existenci velmi kvalitních programů dynamické geometrie má Cabri stále nepopíratelnou řadu výhod, které ji staví jako nejvhodnější program pro školní geometrii:

- čeština (celé prostředí CGIIPlus a Cabri 3D je české včetně webovské podpory); - srozumitelný popis funkcí v menu a panelech nástrojů (každý nástroj má vedle ikony textové pojmenování); - subtilní rýsování (obrázky působí lehce, nezkreslují představou, že body jsou „velké puntíky“), silné konstrukční nástroje (pracuje se shodnými i neshodnými zobrazeními, stopu pohybujících se objektů může otiskovat do nákresny a vytvářet tak krásné křivky, pracuje s množinami bodů, měří délky, úhly a obsahy, tyto hodnoty umí dosadit do vzorců a výsledek zanést zpět do konstrukce, lze sestrojit i pohyblivé obrázky: jedoucí lokomotivu s otáčejícími se koly, otevírající se víko krabice, model spalovacího motoru, jízdní kolo atd.). Pokročilý uživatel může v Cabri řídit činnost i velmi složitých virtuálních mechanizmů, a to bez znalosti programování – stačí rozumět geometrii.; - rychlost provádění animací; - dobré výstupy do dalších aplikací (vektorové obrázky do text. editorů, tabulky do tabulkových procesorů,..); - malá velikost programu Cabri (1,5MB) i souborů s vytvořenými konstrukcemi; - dostupnost velkého množství metodických a dalších materiálů pro učitele v češtině, pokračující další výzkumy na českých vysokých školách i široké mezinárodní nasazení Cabri ve výuce v řadě zemí Evropy i v USA;

Cabri Geometrie je vynikající geometrický výukový program, umožňující rychlejší a přesnější rýsování, podporuje a trénuje geometrické uvažování. Program je vhodným prostředím pro projektovou výuku. Již řadu let se pomocí tohoto programu připravují budoucí učitelé matematiky na Pedagogických fakultách Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity a dalších.

Testovací Demo verze ke stažení zde.

Cabri 3D v2            

Objevte 3-D dimenze s programem Cabri 3D v2 – kombinaci interaktivní prostorové geometrie a matematického softwaru. Až dosud byla výuka trojrozměrné geometrie obtížná – komplexnost návrhů, modely, u kterých byla obtížná a zdlouhavá konstrukce...Cabri 3D je jediným programem, který vám umožňuje ulehčit konstrukci složitých objektů a zároveň zahrnuje výhody interaktivní geometrie.

Program umožňuje:

  • tvorbu geometrických konstrukcí pomocí několika kliknutí – přímky, koule, jehlany, hranoly, válce atd.
  • manipulaci a animaci vytvořených konstrukcí včetně jejich rotace v prostoru a úpravy objektů jedním pohybem myši
  • použití funkce „Replay Construction“ umožňující zpětně prověřit skutečné kroky studentů použité při tvorbě konstrukce objektu
  • spojení geometrie s algebrou - měření délek, úhlů, ploch, obsahů a poté připojení těchto hodnot přímo k danému objektu, možnost jejich použití při výpočtech nebo v algebraických výrazech
  • zkoumání vlastností objektů pomocí manipulace s jejich variabilními elementy - sledování efektů dynamické transformace jako jsou smršťování nebo zvětšování; odhadování algebraických a geometrických vlastností objektu a poté následné ověření vzájemných vazeb mezi proměnlivými částmi schématu

 Testovací Demo verze ke stažení zde.


Upgrade

V případě zajmu o zakoupení softwaru CABRI II PLUS nebo CABRI 3D uživateli jiné verze softwaru společnosti Cabrilog, je možno zakoupit pouze rozšiřující „upgrade“.

Možnosti upgradu: - uživatelé programu Cabri Geometry II => možnost zakoupit upgrade na CABRI II PLUS - uživatelé programu CABRI II PLUS => možnost zakoupit upgrade na CABRI 3D 1.x.x nebo CABRI 3Dv2 - uživatelé programu CABRI 3D 1.x.x => možnost zakoupit upgrade na CABRI 3Dv2

Kompletní přehled upgradů naleznete v přehledu licencí.

Standardní IT zařízení 

Elektronické součástky