Kontakt

Akermann Electronic Praha s. r. o.
Moskevská 949/86
101 00 Praha

Tel.: +420 283 023 170
E-mail: info@akermann.cz

Vědecké

TI 30XA

TI30XA Základní kalkulátor pro střední školy.

Klíčové vlastnosti:

 • displej s 10 číslicemi a dvojmístným exponentem
 • zlomkové výpočty ve 4 základních matematických operacích,převody zlomků na desetinná místa a zpět
 • trigonometrické výpočty (včetně inverzních) v režimech DEG (stupně),RAD (radiány) nebo GRAD (grady)
 • jednorozměrná statistiky zahrnující výpočet průměru, součtu dat, součtu čtverců a směrodatné odchylky
 • převody polárních souřadnic na kartézské a převody stupňů, minut a sekund na desetinná čísla
 • kombinace a permutace, tři paměti
 • bateriové napájení

........................................................................................................................................................................

TI 30 ECO RS

TI30ECORS Vědecká školní kalkulačka pro matematické, přírodovědecké a statistické úkoly.

Klíčové vlastnosti:

 • počítání se zlomky 4 způsoby výpočtu
 • převod ze zlomků na desetiny
 • trigonometrické výpočty
 • jednorozměrné statistiky
 • přepočet z polárních na pravoúhlé souřadnice, přepočet ze stupňů, minut, sekund na desetinné stupně
 • 3 paměti
 • solární provoz

........................................................................................................................................................................

TI 34 MultiView

TI34MultiView Vědecký kalkulátor, který je určený žákům a studentům základních a středních škol.

Klíčové vlastnosti:

 • zadávání a zobrazení výrazů v obvyklém matematickém vyjádření, stejně jako na papíře
 • 4 řádky na displeji umožňují zadávat a porovnávat více výpočtů a objevovat vzory na stejné obrazovce a dovoluje zobrazit více výpočtů, výrazů, zlomků, symbolů a funkcí současně, 7 paměťových registrů
 • tlačítkem „Toggle“ (přepínání) lze zobrazit výsledek v různých vyjádřeních, převádí mezi zlomky a desetinným vyjádřením, symbolickým a numerickým vyjádřením pí, odmocninou v symbolickém vyjádření a desetinným číslem, všude tam, kde je to možné
 • možnost rolování a listování a editace předchozích příkladů s možností opravy nebo využití v dalších výpočtech
 • mocniny, odmocniny a převrácená hodnota, statistika jedné a dvou proměnných
 • duální napájení (solární panel a baterie)

 

........................................................................................................................................................................

TI 30X IIS

TI30XIIS

Základní kalkulátor pro střední školy s dvouřádkovým displejem.

Klíčové vlastnosti:

 • 11-místný posouvatelný řádek pro vstup údajů s 10 místy pro zápis čísel a 2 místy pro zápis exponentu, možnost rolování
 • statistika párové proměnné
 • počítání se zlomky včetně převodů
 • trigonometrické výpočty (včetně hyperbolických funkcí) ve stupních, radiánech nebo gradech
 • stupně, minuty a vteřiny
 • polární a kartézské souřadnice, kombinace a variace, 5 pamětí
 • systém „EOS“ pro řešení rovnic
 • funkce Equation Recall pro zpětné vyvolání vložených údajů
 • bateriové a solární napájení

 

........................................................................................................................................................................

TI 30XB MultiView

TI30XBMiltiView Vědecký kalkulátor TI-30XB MultiViewTM obsahuje všechny funkce předchozích verzí vědeckých kalkulátorů Texas Instruments plus celou řadu účelných vylepšení.

Klíčové vlastnosti:

 • jedinečná funkce MultiView umožní zadat více než jeden výpočet a vzájemně na displeji porovnávat výsledky, je vhodná především pro geometrii, statistiku, algebru, trigonometrii, obecné vědecké výpočty a biologii
 • umožňuje zadávání a zobrazení výrazů v obvyklém matematickém vyjádření, stejně jako na papíře. Zobrazuje snadno a přehledně symbolické vyjádření pí, zlomky, exponenty, odmocniny, apod.
 • 4 řádky na displeji umožňují zadávat a porovnávat více výpočtů a objevovat vzory, to vše na stejné obrazovce
 • tlačítkem „Toggle“ (přepínání) lze zobrazit výsledek v různých vyjádřeních. Převádí mezi zlomky a desetinným vyjádřením, symbolickým a numerickým vyjádřením pí, odmocninou v               symbolickém vyjádření a desetinným číslem, všude tam, kde je to možné
 • rolování a listování a editace předchozích příkladů s možností opravy nebo využití v dalších výpočtech

........................................................................................................................................................................

TI 30X IIB   !Výprodej!

TI30XIIB Základní kalkulátor pro střední školy s dvouřádkovým displejem.

Klíčové vlastnosti:

 • 11-místný posouvatelný řádek pro vstup údajů s 10 místy pro zápis čísel a 2 místy pro zápis exponentu, možnost rolování
 • statistika párové proměnné, počítání se zlomky včetně převodů
 • trigonometrické výpočty (včetně hyperbolických funkcí) ve stupních, radiánech nebo gradech
 • stupně, minuty a vteřiny
 • polární a kartézské souřadnice, kombinace a variace, 5 pamětí, systém „EOS“ pro řešení rovnic
 • funkce Equation Recall pro zpětné vyvolání vložených údajů
 • bateriové napájení

........................................................................................................................................................................

TI 30XS MultiView   

Výkonná, čtyřřádková vědecká kalkulačka pro střední školy.

Klíčové vlastnosti:

 • čtyřřádkový displej
 • jedna a dvě proměnné statistiky
 • funkce MathPrint ™
 • zlomková / desetinná konverze
 • zjednodušení zlomku Krok-za-krokem
 • možnost Upravit, Vyjmout a Vložit záznamy
 • solární a bateriové napájení

........................................................................................................................................................................

TI 30X Pro MultiView   

Rozšířená vědecká kalkulačka s vyšší úrovní matematiky a přírodních věd.
Klíčové vlastnosti:

 • Čtyřřádkový displej
 • Jedna a dvě proměnné statistiky
 • MultiView ™ Displej zobrazuje na obrazovce několik výpočtů najednou
 • Vyberte stupně / radiány, proměnný / fixní režimy formátu čísla
 • Vyberte si ze tří řešitelů: numerické rovnice, polynomiální a systému lineárních rovnic
 • Zobrazení definované funkce v tabulkové formě
 • Určete číselné derivace a integrál pro reálné funkce

........................................................................................................................................................................

Little Professor™ Solar

Není kalkulačka, je to nástroj pro výuku, podobně jako elektronické kartičky.

Doporučeno pro předškolní, základní školy, stejně jako pro děti se speciálními potřebami a pro děti školního věku

Aritmetické funkce jsou uvedeny v náhodném pořadí.

Matematika fakta jsou prezentovány ve čtyřech základních aritmetických operací: sčítání, odčítání, násobení a dělení .
Úrovně obtížnosti jsou individuálně volitelné z první úrovně, která je považována za " velmi snadno " na úrovni pěti, která je považována za " náročnější " .
Robustní skořepina

Správné odpovědi jsou odměněni " viklání klobouk a knír " obraz.
Nesprávná položka vám chybové hlášení s druhým pokusem odpovědět správně

........................................................................................................................................................................

Dotaz k produktu

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů (viz. Prohlášení o ochraně osobních údajů).

Standardní IT zařízení 

Elektronické součástky